LOŠBATES, D.S.O.

2. cena

2. cena Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šorm, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeć / Praha, Česká republika

Uprostřed drobné zástavby Louňovic vzniká nový školní areál. Neuzavíráme jej zcela, měl by sloužit i veřejnosti. Budovy stavíme na hrany pozemku a uprostřed vytváříme nový veřejný prostor – park s hřišti je zároveň předprostorem školy i sportovišť, v jeho východní části umísťujeme sad a výukovou zahradu. Markýza a přesahy střech chrání před slunečním zářením i deštěm. Umožňují dětem pohyb „suchou nohou“ mezi zastávkou autobusu a školou a mezi školou a sportovní halou. Markýza vymezuje vstupní prostor a umožňuje různé režimy využití parku. Při jejím uzavření průsvitnými panely získává škola další chráněný venkovní prostor. Nový přístup ke vzdělávání dětí vyžaduje svébytnou architektonickou formu. Navrhujeme školu atriovou přízemní, bez bariér, školu, která umožní dětem učit se i trávit přestávky venku a zároveň v bezpečí jejich zdí. Neuzavírá se však sama do sebe. Areál je umístěný v krásném prostředí na hraně lesa, škola je s ním v maximálním vizuálním kontaktu, otevírá se též do nového parku s hřišti a sadem, který využije i veřejnost.

2. místo

Hodnocení poroty

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání zadavatele. Autoři velmi dobře propracovali dispoziční řešení školního provozu: plošně dostatečné, zároveň ovšem úsporné, logické a funkční. Projekt přináší vyvážený a umírněný architektonický výraz. Diskutabilní měřítko lineárního působení severní a jižní fasády je zřejmě ovlivnitelné podpořením členění na část prvního a druhého stupně.

Návrh dobře reaguje a navazuje na sousedící les a atraktivní přírodní prostředí. Porota doporučuje se dále zabývat otázkou situování lineární „hradby“ parkovacích stání při jižní hraně areálu.

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

nahoru