LOŠBATES, D.S.O.

3. cena

3. cena: Emanuele BAGLIERI, Maria FLACCAVENTO, Serafino SGARLATA, Vania SANTANGELO, Giorgio PLUCHINO / Ragusa, Itálie /

V přírodním prostředí ovlivněném lesy a jezery je účelem nové školy být v harmonii s okolím. V rámci celého komplexu jsme se rozhodli udržet nízkou výšku budov, abychom zachovali vizuální prostupnost a vztah s krajinou ve všech směrech. Pěší cesta, která se nachází na nižší úrovni, funguje jako hlavní spojení různých vstupů do budov. Velká zelená plocha na vyšší úrovni je navržena jako sportoviště, hřiště a místo pro trávení volného času. Školní kampus je křížen interiérovou cestou, podél které jsou umístěny přízemní prostory, krytá náměstí, v přímém kontaktu s otevřeným prostorem. Návrh školy poskytuje prostory striktně vyhrazené aktivitám spojeným s vyučováním, zatímco severní část komplexu obsahuje veřejná zařízení, jako jsou tělocvična, hřiště, umělecká škola a aula. Dva totemické prvky – budovy tělocvičny a auly – obklopené zelení se během noci promění v lucerny, čímž se stávají orientačním bodem pro celé území.

obrázek

Hodnocení poroty

Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a zadavatele. Porota oceňuje čitelné a funkční urbanistické členění na pás hřišť a zeleně u lesa, dále na společnou střední servisní a komunitní zónu a jižní kompaktní jednopodlažní zástavbu s dvorky určenou pro výuku. Příznivě působí intimní atmosféra učebních prostor, která současně přináší dostatečnou variabilitu pro uplatnění moderních trendů výuky. Koncept obytné „ulice“ uvnitř areálu poskytuje nový živý veřejný prostor obci, současně je pak zdařilou urbanistickou reakcí na místní kontext. Jasný a přívětivý koncept školního kampusu, který ovšem zejména svojí členitostí v místních klimatických podmínkách přinese řadu otázek; zejména celkově méně příznivý poměr podlažních ploch a ochlazovaného pláště budov.

Porota doporučuje se dále zabývat provozně obtížnějším propojením tělocvičny, auly a jídelny s komplexem učeben a upozorňuje na nižší míru adaptability konceptu v případě rozsáhlejšího zásahu do počtu a velikosti učebních prostor.

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

nahoru