LOŠBATES, D.S.O.

Svazková škola

Svazková škola je školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí platné od 1. ledna 2005. Pro vedení svazkové školy je jmenován jeden ředitel a případně ředitelé jednotlivých škol. Svazková škola může zahrnovat jednu a více záklaních škol, jednu a více mateřských škol, jídelny a další pracoviště. Rozsah povinností a oprávnění obcí při zajišťování vzdělávání a školských služeb je pro všechny obce stejný.

Obce musí podle školského zákona při zřizování škol přihlížet ke kritériím:

  • soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb s potřebami trhu, vývojem a rozvojem oblasti
  • dostupnost vzdělávání a školských služeb

Obec má povinnosti zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětem s trvalým pobytem v obci nebo dětem umístěných v ústavní péči na území obce. Obec má tři možnosti řešení povinnosti poskytnout vzdělávací a školské služby:

  1. zřídit základní školu, zřídit mateřskou školu, zřídit stravovací zařízení,
  2. uzavřít dohodu o společném školské obvodu základní školy jiné obce,
  3. zřídit nebo se stát členem svazku obcí.

Svazková škola poskytuje lepší propojení rodičů a školy. Pracoviště může poskytovat pedagogy s větší specializací a proměňovat pedagogy na svých pracovištích, to vede ke zkvalitnění výuky. Pro ředitele je to možnost lépe reagovat na počty dětí. Provoz svazkové školy má nižší náklady a snazší získávání dotací.

Zřízení svazkové školy je složitý proces. 

Zdroj: Wikipedie

nahoru