LOŠBATES, D.S.O.

O naší škole

Potřeba výstavby nové základní školy přišla spolu s výsledky demografické studie v roce 2016. Tato studie jasně potvrdila to, čeho jsme se popravdě v té době začínali obávat, a sice, že stávající kapacity v okolních základních školách, kam chodily naše děti, brzy nebudou stačit.

Ve druhé polovině roku 2016 oslovil starosta Louňovic, Josef Řehák, okolní obce s návrhem na vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem výstavby nové základní školy, která by zabezpečila školní docházku pro nadcházející generace žáků.

11. dubna 2017 vznikl Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES, složený z 5 obcí, z nichž jedna o půl roku později ze svazku vystoupila. Od října 2017 je však svazek stabilní a systematicky tvrdě pracuje na všem potřebném pro výstavbu nové vysněné moderní základní školy.

Jak bude škola vypadat?

V prosinci 2017 byla vyhlášena Architektonická soutěž, ze které vzešel o několik týdnů později vítězný návrh kanadských projektantů Huberta Pelletiera, Yves de Fontenay a Valeria Sartoriho z PELLETIER DE FONTENAY. Ti si za své zástupce pro Českou republiku zvolili tým ze SOA architekti v čele s Ing. arch. Ondřejem Píhrtem, se kterými jednáme dnes prakticky denně a pod jejichž rukami získává kanadský projekt reálnou podobu. SOA zabezpečují samozřejmě také komunikaci se všemi dotčenými orgány až po stavební povolení, před jehož bránou se v současnosti nacházíme.  

Naším cílem je vybudovat moderní základní školu, která bude ve všech směrech splňovat požadavky jednadvacátého století. Rádi bychom vytvořili pro budoucí pedagogy takové podmínky, aby naše děti vzdělávali s láskou a maximálním nasazením. Striktní frontální systémy výuky jsou dnes spíše na ústupu a naše škola nabízí širokou škálu možností. Dělitelné třídy, umožňující skupinové vzdělávání, prostorné chodby s různými zónami pro různé druhy výuky, moderní specializované učebny… Na to vše je v našem projektu pamatováno. Ba co víc, škola LOŠBATES by měla sloužit částečně také jako komunitní centrum, sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (např. kulturních, vzdělávacích, sportovních…) za účelem udržení našich dospívajících dětí v našem regionu. Děti tak již nebudou muset složitě dojíždět za kroužky do vzdálených měst. 

Naše škola je navíc koncipována tak, aby děti v ní měly stálý kontakt s okolní přírodou. Obec Louňovice pro ni vyčlenila krásný pozemek poblíž lesa a škola samotná má atrium s přírodními prvky, které taktéž bude sloužit pro výuku žáků.

Zde několik aktuálních vizualizací:

ZŠ LOŠBATES - vizualizaceAtriumStudijní prostory na chodbáchTělocvičnaZŠ LOŠBATES - vizualizace

O naší škole

ZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizace

nahoru