LOŠBATES, D.S.O.

Architektonická soutěž

Svazková základní škola je snem a přáním všech obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí LOŠBATES. Architektonická soutěž o návrh byla až druhým krůčkem k jejímu vzniku. Tím prvním bylo zahájení spolupráce obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec, Svojetice, které LOŠBATES vytvořily. (Babice již součástí svazku nejsou, obec se rozhodla svou situaci řešit jinak.)

Soutěž na základní školu pro svazek obcí LOŠBATES byla již několikátou soutěží o návrh základní školy v prstenci kolem Prahy. Například škola v Psárech již obdržela stavební povolení a zdá se, že bude první energeticky pasivní školou v České republice, ve škole v Chýni se již začalo učit – postavena byla v rekordním čase 2,5 roku od vyhlášení soutěže. Z těchto dvou soutěží, které organizovala renomovaná firma CCEA MOBA, je patrné, že školní budovy není třeba zadávat náročným, detailním a direktivním způsobem, a že architekti se znalostí odpovídající normy (uvádějící minimální plochu na žáka 1,65–2 m²) a dalších základních regulativů umí školskému prostoru přinést bez zbytečných omezení další kvalitu.

V tomto duchu bylo připravováno i zadaní svazkové školy LOŠBATES. Byly definovány maximální počty dětí na třídu tak, aby se při vynásobení normovou hodnotou dospělo k velkorysejší ploše, přičemž se předpokládá, že ve skutečnosti nebude třída takto naplněna po celou dobu. Dalším velice náročným úkolem při definování velikosti ploch byly společenské prostory, které vychází různě s ohledem na počet tříd na jedné chodbě (na-příklad záleží, zda jsou třídy po obou stranách nebo jen na jedné). Na rozdíl od tříd, kde je stanovené minimum (které se pak často bohužel ve výsledku stává také maximem), je ve společných prostorech možné hledat cestu, jak navrhnout školu, která se bude umět rozvíjet a přizpůsobovat různým potřebám.

Svazková škola LOŠBATES je specifická v tom, že zadavatelem jsou čtyři obce – Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Tvorba zadání trvala několik měsíců při plné součinnosti starostů a starostek. Prezentováno a diskutováno bylo vše také společnému zastupitelstvu. Cíl byl jasný – najít kvalitní architektonické řešení a následně v co nejkratším čase podepsat smlouvu na projekční práce s vybraným týmem. Na co bychom rádi jako organizátoři soutěže chtěli upozornit, je skutečnost, že starostky a starostostové, se kterými se škola bude projektovat a stavět, jsou kolektivem plným elánu, který chce pro nejmladší obyvatele svých obcí a jejich učitele nejvyšší možnou kvalitu, kterou český systém umožňuje.

Dalším pozitivem je samotná parcela na území Louňovic, která má vlastní ustálený kontext, na který je možno reagovat, což nebývá pravidlem (často se pozemek pro školu nachází buď na nedefinovaném kraji obce, nebo bývá ostrovem v zemědělské půdě). Tady je pozemek ze severu vymezen lesem, z jihu pruhem zástavby stojící podél silnice I/2 spojující Prahu a Kutnou Horu, z východu a západu je stávající individuální zástavba.  Je to jedinečná příležitost pomocí kvalitního architektonického řešení navrhnout nejen fyzickou podobu školy, ale nastínit také její rovinu „duchovní“ jakožto místa, kde vzniká budoucnost naší společnosti.

Ing. Arch. Igor Kovačević, za organizátora soutěže

ZŠ LOŠBATES - vizualizace

Dne 14.12.2017 byla vyhlášena „Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž“.

Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

O nejlepší návrh nové základní školy mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Za těmito čísly se skrývá nejméně 450 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu strávili neskutečných 145000 hodin práce!

Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy bylo potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Soutěže se zúčastnili

20x Česká republika (Praha, Brno Jemníky, Liberec, Odolena Voda) • 11x Španělsko (Madrid, Barcelona, Ovledo, Granada) • 8x Velká Británie (Londýn, Birmingham) • 6x Rusko (Moskva, Jaroslavl) • 5x Itálie (Bergamo, Neapol, Ragusa, Řím, Santa Domenica, Talao) • 5x USA (New York City, Putnam Valley) • 4x Francie (Paříž, Bordeaux) • 4x Hong Kong • 4x Indie (Bombaj, Hajdarábád, Bengalůru) • 4x Polsko (Katovice, Krakov, Lodž, Rybnik) • 3x Kanada (Montréal, Vancouver) • 3x Slovensko (Bratislava, Velký Grob), • 3x Turecko (Istanbul, Ankara) • 2x Portugalsko (Matosinhos, Lisabon) • 2x Rakousko (Innsbruck) • 2x Rumunsko (Bukurešť) • Arménie (Jerevan) • Brazílie (Santa Maria) • Bulharsko (Sofie) • Čína (Kanton) • Egypt (Káhira) • Chorvatsko (Záhřeb) • Indonésie (Pontianac) • Japonsko (Hjógo) • Jordánsko (Ammán) • Libanon (Bejrút) • Libye (Tripolis) • Moldávie (Kišiněv) • Německo (Hamburg) • Nigérie (Lagos) • Nizozemsko (Amstrodam) • Nový Zéland (Christchurch) • Řecko (Larisa) • Singapur • Spojené Arabské Emiráty (Dubaj) • Ukrajina (Kyjev) • Uruguay (Montevideo) • Vietnam (Hanoj)

Porota pracovala ve složení

Ing. Josef Řehák – starosta Louňovic
Ing. Eva Šmoldasová – starostka Tehovce
Ing. arch. David Hlouch
Ing. arch. Kateřina Vídenová
M.A. Dorte Kristensen

Vítězové obdrželi ceny v hodnotě

1. cena – 800 000 Kč
2. cena – 550 000 Kč
3. cena – 300 000 Kč

Dovolte nám, abychom zde krátce představili jednotlivé členy poroty, která vybírala vítězný projekt.

Ing. arch. David Hlouch – předseda poroty

Založil již při studiích architektury v roce 2005 vlastní praxi zaměřenou především na komerční a rezidenční stavby. Po nedávném návratu z dvouletého pobytu v USA, vstoupil do České komory architektů a začal se také aktivně podílet na dění v obci Tehov, kde je od roku 2014 starostou.

Ing. Eva Šmoldasová – místopředsedkyně poroty

Je starostkou obce Tehovec, místopředsedkyní svazku LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvovala obor Podnikové finance a obchod na VUT Brno a dále pracovala zejména v oblasti bankovnictví a platebních karet. Má zkušenosti s prací v organizacích neziskového sektoru zaměřených na ženská práva a rozvoj školství. V Tehovci se zaměřila na kontrolovaný rozvoj obce, zlepšení infrastruktury a modernizaci agendy obecního úřadu.

M.A. Dorte Kristensen – členka poroty

Vystudovala Fakultu architektury v Delftu, pracovala v Londýně a od roku 1989 v Atelier PRO, který nyní řídí. Zaměřuje se na sociální složku architektury, což se odráží v multifunkční typologii jejích realizací, jako jsou radnice, kulturní a zdravotnická zařízení a četné školy pro různé stupně vzdělávání.

Ing. arch. Kateřina Vídenová – členka poroty

Vystudovala architekturu na pražském ČVUT, absolvovala v roce 1997 v ateliéru Ivana Kroupy. Několik let také studovala fotografii na VŠUP. V letech 2009–2011 byla asistentkou ateliéru Raumlabor Berlin na VŠUP v Praze. Spolu s Adamem Wlazelem tvoří ateliér MAK!.

Ing. Josef Řehák – člen poroty

Je starostou Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor lesní inženýrství. Mnoho let pracoval jako ředitel lesní správy a ekonom v soukromé firmě. V zastupitelstvu obce působí od roku 1994, starostou je od roku 2010. Byl dlouholetým předsedou stavební komise, má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Je duchovním otcem myšlenky vzniku svazkové základní školy.

Protokol o průběhu soutěže

Protokol o průběhu soutěže

Přílohy

Ustanovující schůze poroty

Soutěžní podmínky

Soutěžní zadání

Vysvětlení soutěžní dokumentace

nahoru