LOŠBATES, D.S.O.

Projektování

Po vyhlášení výsledku architektonické soutěže byla zahájena jednání s kanadskou protistranou, která vyvrcholila podepsáním Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“. Smlouva byla uzavřena dne 8. 2. 2019.

V červnu 2019 nám byla předložena finální verze projektu a my jsme se začali scházet v pravidelných intervalech se zástupcem kanadských projektantů, jímž je firma SOA architekti, k připomínkování projektu. Škola začala dostávat konkrétní podobu.

V květnu 2019 byl naším dobrovolným svazkem angažován projektový manažer Ing. Milan Oleriny, který již takto dohlíží na několikátý projekt výstavby základní školy. 20. 5 2019 jsme měli první kontrolní den. Na konci roku 2022 jich bylo 46. V současné době se scházíme i několikrát za měsíc, protože práce je opravdu hodně.

Zde bychom chtěli vyzdvihnout ochotu všech, kteří se na projektu jakkoliv podílejí. Nejsou to jen uvolnění starostové čtyř obcí svazku, jsou to také neuvolnění zastupitelé. Všem těmto zúčastněným projektování nové školy zasahuje významnou měrou do jejich životů. Výstavba školy není jako stavba rodinného domku. Je to trnitá cesta nepřátelským územím 45 dotčených orgánů, od kterých musíte získat stanoviska, abyste se nakonec dostali do cíle s názvem Stavební povolení…

Za téměř čtyři roky společného projektování dnes máme výslednou podobu naší nové školy a můžeme snad říci, že se nacházíme před cílovou rovinkou právě ke stavebnímu povolení.

Tím to však zdaleka nekončí. Bude následovat výběrové řízení na zhotovitele a samotná stavba. O tom ale později, až se do této fáze dostaneme.

Zatím s námi pojďte nahlédnout do útrob školy:

Vstupní prostorJídelna
DružinaAdministraceUčební prostorKnihovnaUčebna chemieDílnaTělocvična

nahoru