LOŠBATES, D.S.O.

DSO LOŠBATES

LOŠBATES je dobrovolný svazek obcí (zkráceně DSO), který vznikl za účelem vybudování nové svazkové základní školy původně pro obce Louňovice (LO), Štíhlice (Š), Babice (BA), Tehovec (TE) a Svojetice (S).

Svazek vznikl z potřeby splnit zákonnou povinnost o zajištění základní školní docházky pro děti z našich obcí. Obce svazku měly zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita však nestačí. A po rozhodnutí zastupitelstva Mukařova, že v areálu jejich školy již nebude prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity, okolním obcím nezbyla jiná možnost, než si postavit školu vlastní. Bohužel, v průběhu tvorby zadávacích podmínek této soutěže se zastupitelé obce Babice rozhodli ze svazku vystoupit a řešit si zajištění povinné školní docházky pro své děti vlastní cestou.

Původně měl svazek cca 4000 trvale hlášených obyvatel a plánovala se škola 3 x 9 tříd s kapacitou cca 700 dětí, což je v souladu s demografickou studií vypracovanou pro LOŠBATES v roce 2017. Po vystoupení Babic má svazek necelých 3000 obyvatel a plánovaná škola je 2 x 9 tříd s kapacitou cca 540 žáků. Stavba nové školy je investicí, která nemá v bohaté historii našich obcích obdobu. Přesto, že jsme malé vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. století, která bude umožňovat moderní výuku a inspirovat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a takovou, která umožní komunitní využití a bude sloužit všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí.

Navržené řešení by mělo respektovat zvolený více jak 2,5 ha velký stavební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter obce Louňovice. Uspořádání budov a ostatních staveb musí být takové, aby umožňovalo případné budoucí rozšíření školy na 3 x 9 tříd. Jsme přesvědčeni, že architektonická soutěž byla tím nejsprávnějším řešením, jak získat dostatek kvalitních návrhů, ze kterých porota vybírala ten nejvhodnější – podle poměru nákladů a komplexní kvality návrhu stavby. Věříme, že vítězný návrh je dobrým výchozím bodem pro úspěšnou realizaci stavby.

Josef Řehák                              

předseda svazku LOŠBATES

DSO LOŠBATES

ZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizace

nahoru