LOŠBATES, D.S.O.

Aktuality

Zobrazeno 61-86 ze 86
Kontrolní den č. 29

Kontrolní den č. 29

Datum: 2. 9. 2021

Projektanti v současné době připravují projektovou dokumentaci interiéru, jež je průběžně konzultována s kanadským partnerem.

Investiční dotace.

Investiční dotace.

Datum: 16. 8. 2021

Byly podepsány smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí investiční dotace na „Vypracování a dodání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) Nové svazkové základní školy LOŠBATES„ a  „Dopracování návrhu stavby Nové svazkové školy LOŠBATES„.

Kontrolní den č. 28

Kontrolní den č. 28

Datum: 29. 7. 2021

Složka dokumentace pro DUR, vč. všech smluv, je kompletní a vlastní řízení probíhá na stavebním úřadě v Říčanech od 30.6.21. Dle projektantů zatím nebyly předloženy námitky a/nebo závazná stanoviska orgánů.

Kontrolní den č. 25

Kontrolní den č. 25

Datum: 29. 4. 2021

V minulých dnech proběhla jednání se specialisty ve věci geologie území/vsakování a místních podmínek výstavby.

Kontrolní den č. 24

Kontrolní den č. 24

Datum: 1. 4. 2021

Obdrželi jsme „Závěrečné zprávy geologického průzkumu“. Byla změřena rovněž hladina vody v kopaných sondách na místě.

Schválení poskytnutí dotace.

Schválení poskytnutí dotace.

Datum: 11. 3. 2021

Rada Středočeského kraje schválila poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Kontrolní den č. 22

Kontrolní den č. 22

Datum: 18. 2. 2021

Z doplňkových geologických průzkumů vzešel koncept nového stavebního řešení.

Kontrolní den č. 21

Kontrolní den č. 21

Datum: 28. 1. 2021

V minulých dnech byly provedeny další geologické sondy.

Kontrolní den č. 19

Kontrolní den č. 19

Datum: 10. 12. 2020

ÚR stále nebylo vydáno. Dle životního prostředí je nutné znovu projednat způsob hospodaření s dešťovými vodami.

Kontrolní den č. 18

Kontrolní den č. 18

Datum: 25. 11. 2020

V rámci KD byl představen koncept vnitřních/venkovních podlah objektu ZŠ.

Kontrolní den č. 17

Kontrolní den č. 17

Datum: 5. 11. 2020

Projektanti kontaktovali Stavební úřad ve věci již podané dokumentace pro ÚR.

Kontrolní den č. 16

Kontrolní den č. 16

Datum: 1. 10. 2020

Bohužel se trochu protahuje vyřízení ÚR. Potřebná dokumentace byla podána projektantem před více než 60 dny, výzva na příp. projednání podané žádosti ještě nebyla doručena, řízení nebylo zahájeno a konzultace s úřadem ještě neproběhla.

Kontrolní den č. 14

Kontrolní den č. 14

Datum: 30. 7. 2020

Probíhají práce na DSP.

Setkání s premiérem

Schůzka s premiérem na Úřadu vlády.

Datum: 9. 7. 2020

Starostka Svojetic a starosta Louňovic se dnes sešli na Úřadu vlády ČR s premiérem Andrejem Babišem a s ministrem školství  Robertem Plagou, kde společně probrali financování naší nové svazkové školy LOŠBATES.

Kontrolní den č. 11

Kontrolní den č. 11

Datum: 15. 5. 2020

V minulých dnech byla podána dokumentace na EIA s předpokladem, že úplná verze dok. EIA („velká EIA“) nebude úřady s ohledem na projekt požadována.

Kontrolní den č. 7

Kontrolní den č. 7

Datum: 16. 1. 2020

V rámci KD projektanti informovali o stavu podání podkladů na vyjádření jednotlivých DOSS pro vydání DUR, kdy bylo toto podáno na provozovatele inženýrských sítí a pro řešení dopravy.

Kontrolní den č. 6

Kontrolní den č. 6

Datum: 29. 11. 2019

Projektanty bylo na KD částečně představeno dispoziční řešení projektu – každý objekt bude mít vlastní strojovnu na střeše, zrušena byla velká strojovna, původně plánovaná v podzemí spojovací chodbě.

Kontrolní den č. 4

Kontrolní den č. 4

Datum: 22. 8. 2019

Projektanti na KD informovali zadavatele, že upravené dispoziční řešení parkování bylo konzultováno s Policií ČR, pro řešení dopravy.

Kontrolní den č. 2

Kontrolní den č. 2

Datum: 27. 5. 2019

V rámci KD byly řešeny některé připomínky k bezpečnostnímu provozu školy a jejích jednotlivých objektů s ohledem na bezpečnost žáků a normu, jež tato upravuje.

Kontrolní den č. 1

Kontrolní den č. 1

Datum: 20. 5. 2019

Máme za sebou historicky první kontrolní den, kde jsme se sešli s projektanty ze SOA architekti a projektovým manažerem Ing. Milanem Olerinim.

Plánované kontrolní dny.

Plánované kontrolní dny.

Datum: 15. 4. 2019

Bylo stanoveno datum pro první kontrolní den na 20. 5. 2019.

Projektový manažer.

Projektový manažer.

Datum: 15. 3. 2019

Na sněmu delegátů bylo domluveno, že se angažuje projektový manažer již ve stádiu tvorby projektové dokumentace.

Podpis smlouvy.

Podpis smlouvy.

Datum: 24. 1. 2019

Došlo k podpisu smlouvy s vítěznou projekční kanceláří Pelletier de Fontenay na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Vyhlášení vítězů architektonické soutěže.

Vyhlášení vítězů architektonické soutěže.

Datum: 5. 4. 2018

3. - 4. dubna proběhlo zasedání poroty nad obdrženými návrhy nové základní svazkové školy.

Architektonická soutěž.

Architektonická soutěž.

Datum: 14. 12. 2017

14. prosince byla vyhlášena architektonická soutěž na novou svazkovou základní školu s požadavkem 2 x 9 tříd.

Byl založen Dobrovolný Svazek Obcí (DSO) LOŠBATES  obcemi Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice za účelem vybudování nové svazkové základní školy.

Byl založen Dobrovolný Svazek Obcí (DSO) LOŠBATES obcemi Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice za účelem vybudování nové svazkové základní školy.

Datum: 13. 5. 2017

11. dubna 2017 byla podepsána Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí s názvem LOŠBATES, d.s.o.

Zobrazeno 61-86 ze 86

Aktuality

ZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizace

nahoru