LOŠBATES, D.S.O.

Kontrolní den č. 53

Kontrolní den č. 53

Během posledních dvou měsíců pokračovaly přípravy na předinvestičních činnostech pro dokončení projektové dokumentace, která se musela upravit z důvodu změny požadavku SFŽP na zabezpečení energií v objektu (zrušené vytápění plynem).

Z dílčích vyjádření úřadů předpokládáme do konce května vydání upraveného DUR.

Objekt S0 06 - Místní komunikace nabyl právní moci k datu 11. 05. 23, objekt SO Křižovatka - stavba č. IV. rovněž během května.

V květnu dále připravujeme podání žádosti o dotaci na MŠMT, pro žádost na SFŽP byly některé údaje v žádosti doplněné již v minulosti. Aktuálně není ještě zřejmý rozsah financování ze SFŽP pro energeticky úsporné objekty a poskytování finančních prostředků v čase, příp. vyhlášení výzvy z OP SFŽP, kdy je tento dotován z prostředků EIB.

Na MŠMT jsme již v květnu v předstihu podali celý svazek podkladů, smlouvu s přílohami a dokumentaci pro jejich posouzení úřadem pro vypsání soutěže na výběr generálního dodavatele stavby - v tomto případě čekáme pouze na získání stavebního povolení projektu pro spuštění celé soutěže.

K dispozici máme rovněž smlouvu a podklady pro soutěž na technický dozor projektu a výkon BOZP, který souvisí s výkonem dozoru během realizace prací na stavbě.

Datum vložení: 14. 5. 2023 21:34
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2023 21:36
Autor: Správce Webu

Aktuality

ZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizaceZŠ LOŠBATES - vizualizace

nahoru