Vítězné projekty

O nejlepší návrh nové základní školy mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Za těmito čísly se skrývá nejméně 450 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu strávili neskutečných 145000 hodin práce!

Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy bylo potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Soutěže se zúčastnili:
20x Česká republika (Praha, Brno Jemníky, Liberec, Odolena Voda) • 11x Španělsko (Madrid, Barcelona, Ovledo, Granada) • 8x Velká Británie (Londýn, Birmingham) • 6x Rusko (Moskva, Jaroslavl) • 5x Itálie (Bergamo, Neapol, Ragusa, Řím, Santa Domenica, Talao) • 5x USA (New York City, Putnam Valley) • 4x Francie (Paříž, Bordeaux) • 4x Hong Kong • 4x Indie (Bombaj, Hajdarábád, Bengalůru) • 4x Polsko (Katovice, Krakov, Lodž, Rybnik) • 3x Kanada (Montréal, Vancouver) • 3x Slovensko (Bratislava, Velký Grob), • 3x Turecko (Istanbul, Ankara) • 2x Portugalsko (Matosinhos, Lisabon) • 2x Rakousko (Innsbruck) • 2x Rumunsko (Bukurešť) • Arménie (Jerevan) • Brazílie (Santa Maria) • Bulharsko (Sofie) • Čína (Kanton) • Egypt (Káhira) • Chorvatsko (Záhřeb) • Indonésie (Pontianac) • Japonsko (Hjógo) • Jordánsko (Ammán) • Libanon (Bejrút) • Libye (Tripolis) • Moldávie (Kišiněv) • Německo (Hamburg) • Nigérie (Lagos) • Nizozemsko (Amstrodam) • Nový Zéland (Christchurch) • Řecko (Larisa) • Singapur • Spojené Arabské Emiráty (Dubaj) • Ukrajina (Kyjev) • Uruguay (Montevideo) • Vietnam (Hanoj)

Výsledky architektonické soutěže

 

1. cena: PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada

1. cena PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada

Návrh si klade za cíl vytvořit nové srdce a symbol pro komunitu dobrovolného svazku obcí LOŠBATES. Je proto koncipován jako otevřený „klášter“, jehož členitá multifunkční ambitová chodba propojuje čtyři programově odlišné části do jednoho objemu obklopeného malým lesem. Tento prostor je flexibilní vizuálně i funkčně. Slouží jako vstup, chodba, krytý venkovní prostor, místo setkávání, neformální třída a mnohem víc. Oproti tradičnímu pojetí ambitové chodby v klášterech je tato chodba otevřená a propustná, rámuje centrální dvůr, který je na rozdíl od volných rajských dvorů klášterní typologie naplněn stromy, jež jsou polapenými fragmenty blízkého lesa. Dvůr je záměrně velký. Cílem je rozmazat hranice mezi figurou stavby a terénem. Dvůr funguje jako zelený nárazník a nástroj klimatické kontroly pro vnitřní prostor, který ho obklopuje. Rozprostřením budovy a vnesením přírody dovnitř ve velkém měřítku se silueta stavby stane měkčí a přátelštější. Toto zjemnění také poskytuje blažený pocit z rozsáhlosti a otevřenosti. Škola nemá žádné slepé uličky. Pohyb v ní sestává ze smyčky – propojeného obvodu, který generuje pocit kontinuality a nekonečnosti. Dovoluje dětem a návštěvníkům volný pohyb celou budovou v nelineárních / nepřímočarých cestách a podporuje pocit návaznosti vizuálním propojením přes vnitřní dvůr.

Hodnocení poroty
Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání zadavatele. Architektonický výraz je přiměřený nové instituci, která tvoří společné zázemí pro čtyři obce. Porota oceňuje symboliku samostatných objektů propojených ambitem kolem společného dvora, díky kterému urbanistické členění celkového objemu stavby na menší hmoty a celky vyznívá příznivě. Zapojení velkých objemů tělocvičen do území je citlivé. Objem stavby v podzemním podlaží (zejména parkovací stání a komunikace) může být optimalizován, a to bez významného vlivu na dispoziční řešení provozu školy. Jižní a západní fasády objektu, orientované k individuálním bytovým domům, drží maximální výšku dvou pater. Přístavba počítá s objemem nad tuto úroveň; je ovšem orientována na sever k lesu a na východ ke sportovnímu areálu, takže negativně neovlivní stávající zástavbu.
Porota předpokládá že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.


2. cena: Monika HABROVÁ, Petra HRUBEŠOVÁ, Michaela KLOUDOVÁ, Jan ŠORM, Eva ROSENOVÁ, Eliška OUŘEDNÍČKOVÁ, Marek KOPEC / Praha, Česká republika /

2. cena Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šorm, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeć / Praha, Česká republika

Uprostřed drobné zástavby Louňovic vzniká nový školní areál. Neuzavíráme jej zcela, měl by sloužit i veřejnosti. Budovy stavíme na hrany pozemku a uprostřed vytváříme nový veřejný prostor – park s hřišti je zároveň předprostorem školy i sportovišť, v jeho východní části umísťujeme sad a výukovou zahradu. Markýza a přesahy střech chrání před slunečním zářením i deštěm. Umožňují dětem pohyb „suchou nohou“ mezi zastávkou autobusu a školou a mezi školou a sportovní halou. Markýza vymezuje vstupní prostor a umožňuje různé režimy využití parku. Při jejím uzavření průsvitnými panely získává škola další chráněný venkovní prostor. Nový přístup ke vzdělávání dětí vyžaduje svébytnou architektonickou formu. Navrhujeme školu atriovou přízemní, bez bariér, školu, která umožní dětem učit se i trávit přestávky venku a zároveň v bezpečí jejich zdí. Neuzavírá se však sama do sebe. Areál je umístěný v krásném prostředí na hraně lesa, škola je s ním v maximálním vizuálním kontaktu, otevírá se též do nového parku s hřišti a sadem, který využije i veřejnost.

Hodnocení poroty
Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání zadavatele. Autoři velmi dobře propracovali dispoziční řešení školního provozu: plošně dostatečné, zároveň ovšem úsporné, logické a funkční. Projekt přináší vyvážený a umírněný architektonický výraz. Diskutabilní měřítko lineárního působení severní a jižní fasády je zřejmě ovlivnitelné podpořením členění na část prvního a druhého stupně.
Návrh dobře reaguje a navazuje na sousedící les a atraktivní přírodní prostředí. Porota doporučuje se dále zabývat otázkou situování lineární „hradby“ parkovacích stání při jižní hraně areálu.


3. cena: Emanuele BAGLIERI, Maria FLACCAVENTO, Serafino SGARLATA, Vania SANTANGELO, Giorgio PLUCHINO / Ragusa, Itálie /

V přírodním prostředí ovlivněném lesy a jezery je účelem nové školy být v harmonii s okolím. V rámci celého komplexu jsme se rozhodli udržet nízkou výšku budov, abychom zachovali vizuální prostupnost a vztah s krajinou ve všech směrech. Pěší cesta, která se nachází na nižší úrovni, funguje jako hlavní spojení různých vstupů do budov. Velká zelená plocha na vyšší úrovni je navržena jako sportoviště, hřiště a místo pro trávení volného času. Školní kampus je křížen interiérovou cestou, podél které jsou umístěny přízemní prostory, krytá náměstí, v přímém kontaktu s otevřeným prostorem. Návrh školy poskytuje prostory striktně vyhrazené aktivitám spojeným s vyučováním, zatímco severní část komplexu obsahuje veřejná zařízení, jako jsou tělocvična, hřiště, umělecká škola a aula. Dva totemické prvky – budovy tělocvičny a auly – obklopené zelení se během noci promění v lucerny, čímž se stávají orientačním bodem pro celé území.

 

Hodnocení poroty
Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a zadavatele. Porota oceňuje čitelné a funkční urbanistické členění na pás hřišť a zeleně u lesa, dále na společnou střední servisní a komunitní zónu a jižní kompaktní jednopodlažní zástavbu s dvorky určenou pro výuku. Příznivě působí intimní atmosféra učebních prostor, která současně přináší dostatečnou variabilitu pro uplatnění moderních trendů výuky. Koncept obytné „ulice“ uvnitř areálu poskytuje nový živý veřejný prostor obci, současně je pak zdařilou urbanistickou reakcí na místní kontext. Jasný a přívětivý koncept školního kampusu, který ovšem zejména svojí členitostí v místních klimatických podmínkách přinese řadu otázek; zejména celkově méně příznivý poměr podlažních ploch a ochlazovaného pláště budov.
Porota doporučuje se dále zabývat provozně obtížnějším propojením tělocvičny, auly a jídelny s komplexem učeben a upozorňuje na nižší míru adaptability konceptu v případě rozsáhlejšího zásahu do počtu a velikosti učebních prostor.


Mimořádná odměna: OVO GRABCZEWSCY ARCHITEKCI / Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch / Katovice, Polsko

Mimořádná odměna OVO Grąbczewscy Architekci / Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch / Katovice, Polsko

Vytvořit školu pro nás znamená vytvořit budovu, která sama o sobě bude experimentem, otevřenou strukturou napomáhající tvořivému objevování. Místo anonymní, typické, monotónní struktury, navrhujeme budovu, která je prostorově bohatá, překvapující, což simuluje zvědavost, myšlení a tvořivost.

Hodnocení poroty
Porota udělila návrhu mimořádnou odměnu, protože ji zaujal svou výjimečnou prostorovou koncepcí a klastrovou prací s vnitřním programem školy. Přestože působí jako rozdrobené pavilonové schéma, ve skutečnosti se jedná o velmi kompaktní, promyšlený a měřítkem přiměřený návrh. Vzhledem k nárokům na stavbu a údržbu, jej ovšem porota nemohla doporučit k realizaci.
OSTATNÍ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY

Všechny soutěžní návrhy včetně informancí o jejich tvůrcích nakleznete na webových stránkách zadavatele soutěže ZDE