Architektonická soutěž

Dne 14.12.2017 byla vyhlášena „Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž“.

Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Porota pracovala ve složení:
Ing. Josef Řehák – starosta Louňovic
Ing. Eva Šmoldasová – starostka Tehovce
Ing. arch. David Hlouch
Ing. arch. Kateřina Vídenová
M.A. Dorte Kristensen

Vítězové obdrželi ceny v hodnotě:
1. cena – 800 000 Kč
2. cena – 550 000 Kč
3. cena – 300 000 Kč

Dovolte nám, abychom zde krátce představili jednotlivé členy poroty, která vybírala vítězný projekt.

Ing. arch. David Hlouch – předseda poroty
– založil již při studiích architektury v roce 2005 vlastní praxi zaměřenou především na komerční a rezidenční stavby. Po nedávném návratu z dvouletého pobytu v USA, vstoupil do České komory architektů a začal se také aktivně podílet na dění v obci Tehov, kde je od roku 2014 starostou.

Ing. Eva Šmoldasová – místopředsedkyně poroty
– je starostkou obce Tehovec, místopředsedkyní svazku LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvovala obor Podnikové finance a obchod na VUT Brno a dále pracovala zejména v oblasti bankovnictví a platebních karet. Má zkušenosti s prací v organizacích neziskového sektoru zaměřených na ženská práva a rozvoj školství. V Tehovci se zaměřila na kontrolovaný rozvoj obce, zlepšení infrastruktury a modernizaci agendy obecního úřadu.

M.A. Dorte Kristensen – členka poroty
– vystudovala Fakultu architektury v Delftu, pracovala v Londýně a od roku 1989 v Atelier PRO, který nyní řídí. Zaměřuje se na sociální složku architektury, což se odráží v multifunkční typologii jejích realizací, jako jsou radnice, kulturní a zdravotnická zařízení a četné školy pro různé stupně vzdělávání.

Ing. arch. Kateřina Vídenová – členka poroty
– vystudovala architekturu na pražském ČVUT, absolvovala v roce 1997 v ateliéru Ivana Kroupy. Několik let také studovala fotografii na VŠUP. V letech 2009–2011 byla asistentkou ateliéru Raumlabor Berlin na VŠUP v Praze. Spolu s Adamem Wlazelem tvoří ateliér MAK!.

Ing. Josef Řehák – člen poroty
– je starostou Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor lesní inženýrství. Mnoho let pracoval jako ředitel lesní správy a ekonom v soukromé firmě. V zastupitelstvu obce působí od roku 1994, starostou je od roku 2010. Byl dlouholetým předsedou stavební komise, má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Je duchovním otcem myšlenky vzniku svazkové základní školy.

_________________________________________________________________________________

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
Protokol o průběhu soutěže

Přílohy:

Ustavující schůze poroty
Soutěžní podmínky
Soutěžní zadání
Vysvětlení soutěžní dokumentace