Obce svazku

LOŠBATES je zkratkou složenou z počátečních písmen vesnic, které tvoří dobrovolný svazek obcí, a kterými jsou LOuňovice, Štíhlice, TEhovec a Svojetice. Původně byly součástí svazku i BAbice, které těsně po založení svazku vystoupily, avšak název svazku se již nezměnil.